Regd. No.E23749 (Mumbai)
 
A Trust In Memory of Tabla Nawaz Late Ustad Amir Hussain Khansaheb

 


Team

Trustees
Arvind V. Mulgaonkar
Mrinalini A. Mulgaonkar
Madhav B. Kudva
Indrajit L. Sawant
Indraneel S. Benadikar

Managing Committee
President: Arvind V. Mulgaonkar
Secretary: Mrinalini A. Mulgaonkar
Treasurer: Amar Deoolkar /Vaivasvata Tulzapurkar

Advisory Council (alphabetical order)
Amarendra Dhaneshwar
Ashwini Bhide-Deshpande
Balkrishna Iyer
Bhai Gaitonde
Mukund Athavale
Nayan Ghosh
Nityanand Haldipur
Omkar Gulvady
Ram Deshpande
Suresh Mulgaonkar
Ulhas Bapat
Yogesh Samsi

Members
Amar Deoolkar
Amod Dandge
Anand Naigaumkar
Hemant Navdikar
Makarand Kirloskar, Karad
Mandar Pilwankar
Mayuresh Vasta, Goa
Milind Joshi
Milind Kasaralkar
Prakash Naik
Prasad Padhye
Prakash Sawant
Prasad Sutar
Prashant Acharya, Pune
Pratap Gujar
Rajaram Jamsandekar
Raju Desai
Raju Kamble
Ravi Mohite
Sanjay Sakhalkar
Shailesh Shrestha
Sharankumar Sharma
Suryaksha Deshpande
Uddhav Potdar
Vishram Kulkarni
Vishwanath Joshi
Vivek Joshi, Pune
Vivek More

Copyright   2012 All Right Reserved.